Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Solliciteren als je zwanger bent

Je bent op zoek naar een nieuwe baan, en tegelijk kom je erachter dat je zwanger bent. Wat doe je dan? Vertel je tijdens je sollicitatie dat je zwanger bent? Of verzwijg je het en vertel je het pas als je je contract hebt ondertekend?

Zet niet in je sollicitatiebrief dat je zwanger bent

Een sollicitatie begint meestal met een brief. In die brief vertel je het een en ander over jezelf, en waarom jij geschikt bent voor de aangeboden functie. Zet nooit in je brief dat je zwanger bent. Als je dat doet, kun je er bijna zeker van zijn dat je niet uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek.

Het sollicitatiegesprek: vertel je het of niet?

Je bent zwanger, maar het is nog niet aan je te zien. Hoe ga je dan een sollicitatiegesprek in?

  • Bij het eerste gesprek maak je kennis met het bedrijf en de sollicitatiecommissie. Gebruik dit gesprek vooral om erachter te komen of de functie iets voor je is, of de bedrijfscultuur bij je past en of je de juiste opleiding en ervaring hebt voor deze baan. Je zwangerschap speelt hierin geen enkele rol. Praat er dus ook niet over.
  • Mag je terugkomen voor een tweede gesprek? Dan betekent in ieder geval dat je geschikt bent voor de functie, en dat ze je beter willen leren kennen. In dit gesprek zou je zwangerschap eventueel aan bod kunnen komen.

Check: Tijdens het sollicitatiegesprek mag de sollicitatiecommissie niet vragen of je zwanger bent, of dat je een kinderwens hebt. Doen ze dat toch? Dan hoef je daar niet op te antwoorden als je dat niet wilt.

Met een dikke buik solliciteren

Als je dikke buik niet meer te verhullen is, dan solliciteer je met al je kaarten op tafel. Dat is natuurlijk wel zo eerlijk. Een werkgever weet dan waar hij voor kiest. De kans is groot dat ze je niet nemen. Maar als ze je echt willen hebben, dan zien ze je zwangerschap hopelijk niet als een probleem.

Redenen om niet te vertellen dat je zwanger bent

  • Je bent wettelijk niet verplicht om te vertellen dat je zwanger bent.
  • Een werkgever mag jou niet afwijzen vanwege je zwangerschap. Hij hoeft het dus ook niet te weten.
  • Hoe klein dat risico ook is, er is altijd een kans dat je zwangerschap misloopt.

Redenen om wel te vertellen dat je zwanger bent

  • Je wilt graag eerlijk zijn tegenover je potentiële werkgever.
  • Je hoopt dat ze jou zó graag willen, dat ze je zwangerschap niet als probleem beschouwen.
  • Je ziet het als selectiecriterium voor je nieuwe baan: alleen bij een bedrijf waar ze positief met je zwangerschap omgaan, wil jij graag werken.

Werkgever mag jou niet afwijzen om zwangerschap

Een potentiële werkgever mag jou bij een sollicitatie niet afwijzen omdat je zwanger bent. Dat is een wettelijke regel. Maar in de praktijk gebeurt het toch vaak dat je afgewezen wordt als je zwanger bent. Alleen geeft het bedrijf dan een andere reden op voor je afwijzing. ‘Je hebt weinig ervaring’, krijg je dan te horen, of: ‘Je past niet in het team’. Probeer dan maar eens te bewijzen dat het eigenlijk om je zwangerschap ging.

College voor de Rechten van de Mens oordeelt over werkgever

Word je afgewezen in een sollicitatieprocedure en heb je sterk het gevoel dat dat te maken heeft met je zwangerschap? Dan hoef je het daar niet bij te laten zitten. Je kunt een zogenaamd ‘verzoek om een oordeel’ indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College beoordeelt of de werkgever zich wel of niet aan de wet heeft gehouden.

Aanbevolen websites

http://www.mensenrechten.nl/over-ons/waarvoor-kunt-u-bij-het-college-terecht

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.