Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Zwanger en je werk

Als je zwanger bent, moet je veel regelen. Ook op je werk. Met je werkgever bespreek je je zwangerschapsverlof en eventueel ouderschapsverlof, maar misschien ook aangepaste werkomstandigheden. Hier vind je alle werkgerelateerde onderwerpen op een rij.

Vertellen dat je zwanger bent

Uiterlijk 3 weken voordat je zwangerschapsverlof begint, moet je je werkgever vertellen dat je zwanger bent. Dat staat in de wet. Maar het is goed om het al eerder op je werk te vertellen: als je 3 of 4 maanden zwanger bent. Dan heb je alle tijd om je zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en werkomstandigheden goed te regelen.

Zwangerschapsverlof

Je hebt recht op minstens 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Wanneer het verlof ingaat, bepaal je samen met je werkgever. Je kunt 4 tot 6 weken voor je uitgerekende datum stoppen met werken. Na de bevalling heb je recht op nog 10 weken verlof.

Verlof als zelfstandige

Als zelfstandige heb je ook recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Daarvoor doe je een beroep op de Zelfstandig en Zwanger-regeling. Zorg er zelf voor dat je in de periode rond de bevalling geen opdrachten hebt. Van de overheid krijg je dan een uitkering om het gemis aan inkomsten op te vangen. Die uitkering vraag je aan bij het UWV.

Tip: Ook je partner heeft recht op vrije dagen rondom de geboorte van jullie kind, het geboorteverlof. Voor de bevalling zelf en het doen van geboorteaangifte kan hij gebruik maken van ‘kort verzuimverlof’, dat valt onder calamiteitenverlof.

Ziek van je zwangerschap

Ben je door je zwangerschap niet in staat om te werken, en meld je je ziek? Dan heb je recht op een uitkering op basis van de Ziektewet. Als je vlak voor je geplande zwangerschapsverlof ziek wordt, dan telt dit ziekteverlof als zwangerschapsverlof.

Ouderschapsverlof

Naast je zwangerschaps- en bevallingsverlof kun je ook ouderschapsverlof opnemen. Met ouderschapsverlof kun je tijdelijk minder te werken om voor je kind te zorgen. Je werkgever mag dit niet weigeren.

Werkomstandigheden

Je werkomstandigheden kunnen invloed hebben op je ongeboren kind. Het is goed om eventuele risico’s op tijd in kaart te brengen. Vooral giftige stoffen, straling, virussen, extreem hard geluid of extreem harde trillingen zijn gevaarlijk. Praat daarom met je bedrijfsarts of arbodienst als je zwanger bent.

Borstvoeding tijdens werktijd

Je mag een kwart van je werktijd gebruiken om je kind borstvoeding te geven tijdens de eerste 9 maanden van zijn leven. Dat is wettelijk vastgelegd. Bespreek ook dit met je werkgever, als je hiervan gebruik wilt maken.

Zwangerschap en ontslag

Je werkgever mag je niet ontslaan als je zwanger bent. En ook niet in de eerste 6 weken na afloop van je bevallingsverlof. Wil je werkgever je ontslaan terwijl je zwanger bent? Zoek dan juridische hulp.

Zelf ontslag nemen als je zwanger bent

Je mag altijd zelf ontslag nemen als je zwanger bent. Maar of dat verstandig is, is maar de vraag. Zo heb je bijvoorbeeld geen recht op een WW-uitkering als je door je eigen toedoen werkloos bent geworden.

Solliciteren als je zwanger bent

Solliciteren als je zwanger bent kan lastig zijn. Een werkgever mag je niet afwijzen vanwege je zwangerschap, maar hij kan een andere reden als smoes opgeven.

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.