Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Kinderopvangtoeslag

Een deel van de kosten voor kinderopvang kun je terugkrijgen van de belastingdienst. Dat is de kinderopvangtoeslag. Wanneer krijg je kinderopvangtoeslag? En hoeveel krijg je?

Voorwaarden voor kinderopvangtoeslag

Je krijgt alleen kinderopvangtoeslag als:

  • je kind naar een geregistreerd kindercentrum of geregistreerde gastouder gaat;
  • jij en je partner allebei werken.

Tip: Op de Toeslagenwebsite van de belastingdienst staan alle voorwaarden voor kinderopvangtoeslag in detail op een rij.

Check: Je kunt maximaal voor 230 uur per maand per kind kinderopvangtoeslag krijgen.

Proefberekening maken

De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van je inkomen. Wil je precies weten hoe hoog de toeslag voor jou wordt? Doe dan de proefberekening op de Toeslagenwebsite van de Rijksoverheid.

Op de speciale Toeslagenwebsite van de belastingdienst kun je een proefberekening maken. Je krijgt dan een idee hoe hoog de kinderopvangtoeslag ongeveer wordt. Voor het invullen van de proefberekening heb je nodig:

  • het belastbaar inkomen van jou en je partner (dat staat op je laatste (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting, of op de jaaropgave van je werkgever)
  • het uurtarief van de kinderopvang (dat staat op de offerte of de factuur van de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau)
  • het aantal uren dat je per kind per maand gebruik maakt van kinderopvang (dat staat ook op de offerte of factuur van de kinderopvangorganisatie)

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Kinderopvangtoeslag moet je zelf aanvragen bij de belastingdienst. Je hoeft het maar één keer aan te vragen. Daarna krijg je de toeslag ieder jaar vanzelf.

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.