Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Gratis schoolboeken

Als je kind naar het voortgezet onderwijs gaat, heeft hij een hoop schoolboeken nodig. Die schoolboeken hoef je als ouder niet te betalen: de regering heeft ervoor gezorgd dat ze gratis zijn. Hoe werkt dat precies, met die gratis schoolboeken? En wat moet je toch nog zelf betalen?

Gratis schoolboeken in voortgezet onderwijs

Je kind heeft recht op gratis schoolboeken als hij naar het voortgezet onderwijs gaat. Daaronder vallen de volgende schooltypen:

Geen gratis schoolboeken

Gaat je kind naar het mbo, het particuliere voortgezet onderwijs of het volwassenenonderwijs (vavo)? Dan heeft hij geen recht op gratis schoolboeken.

Check: Alleen als je kind 16 of 17 is en via het volwassenenonderwijs zijn diploma haalt, dan zijn zijn schoolboeken wel weer gratis.

Welke schoolboeken zijn gratis?

Voor de volgende schoolmaterialen hoef je niets te betalen:

 • leerboeken, werkboeken, projectboeken en tabellenboeken
 • examentrainingen en examenbundels
 • eigen leermateriaal van de school
 • bijbehorende cd's en dvd's
 • licentiekosten van digitale lesmaterialen
 • lesmateriaal van (extra) keuzevakken
 • speciaal lesmateriaal voor als je kind een leesbeperking heeft (zoals een visuele beperking of dyslexie)

Welke schoolmaterialen zijn niet gratis?

Als ouder moet je de volgende materialen wel zelf betalen:

 • atlassen
 • woordenboeken
 • rekenmachine en geodriehoek
 • agenda
 • laptop
 • sportkleding
 • gereedschap
 • mappen en schriften
 • pennen en etui

De school regelt de schoolboeken

De school van je kind regelt alles rondom de schoolboeken. Hoe de regeling precies werkt, is dus van school tot school verschillend. Toch gelden voor alle scholen de volgende regels:

 • De school zorgt ervoor dat iedereen aan het begin van het schooljaar de juiste boeken heeft.
 • De school mag de schoolboeken laten thuisbezorgen of ophalen. Maar daar hoef jij als ouder niet voor te betalen.
 • De school mag van je kind vragen om niet te schrijven in de boeken, zodat ze hergebruikt kunnen worden. Schrijft je kind toch in een boek? Dan mag de school jou vragen om voor het boek te betalen.
 • De school mag een borg van je vragen, zodat je kind netjes met de boeken omgaat. Betaal je geen borg? Dan krijg je toch boeken.
 • Besteedt de school de boekenvoorziening uit aan een boekenleverancier? Dan blijft de school verantwoordelijk voor de tijdige levering van de schoolboeken.

Gratis schoolboeken niet afgeschaft

In de plannen die het kabinet op Prinsjesdag 2013 presenteerde, zouden de gratis schoolboeken worden afgeschaft. Maar in oktober 2013 kwam het kabinet daar alweer op terug. In de begrotingsafspraken voor 2014, die op 11 oktober 2013 zijn gepresenteerd, blijven de gratis schoolboeken gewoon bestaan.

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.