Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Kindgebonden budget

Als je kinderbijslag krijgt, heb je misschien ook recht op kindgebonden budget. Wat is kindgebonden budget? En hoe weet je of je er recht op hebt?

Wat is kindgebonden budget?

Het kindgebonden budget is een extra maandelijkse tegemoetkoming van de overheid voor ouders die kinderen onder de 18 jaar hebben. Het kindgebonden budget valt onder de toeslagen die je van de belastingdienst kunt krijgen. Net als de zorgtoeslag, de huurtoeslag en de kinderopvangtoeslag. Kindgebonden budget is één van de kindregelingen waarmee de regering mensen met kinderen ondersteunt.

Wanneer heb je recht op kindgebonden budget?

Je kunt kindgeboden budget krijgen als:

  • je één of meer kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar;
  • je kinderbijslag krijgt;
  • je inkomen niet te hoog is.

Hoogte van je inkomen

Wanneer is je inkomen te hoog? Dat hangt van het aantal kinderen af. Hoe meer kinderen onder de 18 je hebt, hoe hoger je inkomen mag zijn.

Hoeveel kindgebonden budget krijg ik?

Hoeveel kindgebonden budget je krijgt, hangt af van:

  • het inkomen van jou en je (eventuele) partner
  • het aantal kinderen jonger dan 18 jaar in je gezin;
  • de leeftijd van je kinderen.

Maak een proefberekening

Wil je weten of je recht hebt op kindgebonden budget, en hoeveel je kunt krijgen? Maak dan een proefberekening op de Toeslagenwebsite van de belastingdienst.

Houd inkomensgegevens bij de hand

Voor het invullen van de proefberekening heb je het belastbaar inkomen van jou en je eventuele partner nodig. Dat staat op je laatste (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting, of op de jaaropgave van je werkgever.

Kindgebonden budget aanvragen

Meestal hoef je zelf geen kindgebonden budget aan te vragen. Je krijgt namelijk vanzelf bericht van de belastingdienst als je recht hebt op kindgebonden budget. De belastingdienst krijgt jouw gegevens van de SVB, de instantie die de kinderbijslag regelt.

Toch zelf aanvragen

Krijg je geen kindgebonden budget, maar denk je toch dat je er recht op hebt? Maak dan eerst een proefberekening. Blijkt daaruit dat je kindgebonden budget kunt krijgen? Vraag het dan zelf aan via Mijn Toeslagen.

Je hoeft het kindgebonden budget maar één keer aan te vragen. Daarna krijg je het ieder jaar vanzelf.

Voorschotbeschikking en definitieve berekening

Krijg je voor het eerst kindgebonden budget? Dan stuurt de belastingdienst je een brief. Daarin staat hoeveel kindgebonden budget je voorlopig krijgt. Dat heet een voorschotbeschikking. Aan het eind van het jaar maakt de belastingdienst een definitieve berekening. Want de gegevens over je inkomen zijn dan bekend.

Te veel of te weinig

Uit de definitieve berekening kan blijken dat je te veel of te weinig kindgebonden budget hebt gekregen.

  • Heb je te weinig kindgebonden budget gekregen? Dan krijg je het verschil alsnog op je bankrekening gestort.
  • Heb je te veel kindgebonden budget gekregen? Dan moet je het verschil terugbetalen aan de belastingdienst.

Bronnen

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.