Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Kiezen voor prenataal onderzoek

Uiteindelijk is het doen van prenataal onderzoek je eigen beslissing. Een beslissing met mogelijk vergaande gevolgen. Denk er dus goed over na.

Als je gezond bent en jonger dan 36, dan is er in principe geen reden om prenataal onderzoek te doen. De verloskundige mag je uit zichzelf geen prenataal onderzoek aanbieden. Alleen als je er zelf om vraagt, wordt dit soort onderzoek gedaan.

Verhoogd risico

Als je een verhoogd risico hebt op een aangeboren afwijking of aandoening, dan komt prenataal onderzoek voor jou eerder in beeld. Je hebt een verhoogd risico als:

 • je als vrouw 36 of ouder bent;
 • je eerder een kind met een chromosoomafwijking hebt gehad;
 • er in je directe familie erfelijke ziekten of chromosoomafwijkingen voorkomen;
 • je eerder een kind met een open rug hebt gehad, of als je zelf met een open rug bent geboren;
 • je als vrouw suikerziekte hebt.

Waarom testen?

Als je weet dat je kind geboren wordt met een bepaalde aandoening of afwijking, dan:

 • kan de verloskundige of gynaecoloog daar rekening mee houden tijdens de zwangerschap en bij de bevalling;
 • kan de kinderarts na de geboorte op tijd beginnen met een eventuele behandeling;
 • kun je je daarop voorbereiden. Een arts kan jullie vertellen wat het betekent om een kind met een dergelijke aandoening te hebben;
 • kunnen jullie eventueel overwegen om de zwangerschap af te breken, als de aandoening zo ernstig is dat je kind geen kans heeft op een menswaardig leven.

Maak de afweging

Jullie nemen zelf de beslissing of je prenataal onderzoek laat doen. Een verloskundige of arts kan je daarbij alleen maar adviseren. Maak die afweging samen. En denk na over de volgende vragen:

 • Hoe ingrijpend is het onderzoek?
 • Zijn er risico’s voor jou of je baby?
 • Wat doe je als je een verhoogde kans blijkt te hebben op een kind met een aandoening?

Een moeilijke keuze

Wel of geen prenataal onderzoek laten doen? Wat je ook kiest, het kan vergaande gevolgen hebben. Neem daarom de tijd om over deze keuze na te denken. En bespreek alle rationele en emotionele argumenten met je partner. Praat er eventueel ook met je verloskundige of (huis)arts over.

Aanbevolen websites

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.