Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Kinderopvang: goed of slecht?

Veel ouders hebben een uitgesproken mening over kinderopvang. Ze zijn ‘voor’ of ‘tegen’; kinderopvang is ‘goed’ of ‘slecht’. We zetten hier een aantal argumenten voor en tegen kinderopvang op een rij.

Formele kinderopvang

De argumenten die hieronder staan, hebben met name betrekking op formele kinderopvang zoals dagopvang op een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. In iets mindere mate zijn ze van toepassing op gastouderopvang. Voor informele kinderopvang (au pair, nanny of kinderoppas) gaan deze argumenten niet op.

Argumenten tegen kinderopvang

 • Kinderopvang is onpersoonlijk; je kind wordt er iedere keer weer door iemand anders verzorgd.
 • Bij kinderopvang krijgt je kind te weinig aandacht: je baby moet wachten op zijn flesje totdat de groepsleidster tijd voor hem heeft.
 • Kinderopvang is gevaarlijk: met zo veel kinderen bij elkaar gebeuren er veel meer ongelukken.
 • Van kinderopvang wordt je kind agressief en onhandelbaar.
 • Thuisblijven bij jou of je partner is het beste voor je kind.
 • Voor je kind zorgen is de meest zinvolle en bevredigende manier om je tijd te besteden. Die voldoening haal je niet uit je werk.
 • Je moeder zat vroeger met thee en koekjes op je te wachten na school. Dat wil jij je kind ook geven.
 • Als ouder vind je dat je de zorg voor je kind niet mag uitbesteden aan iemand anders. Als je niet zelf voor je kind kunt zorgen, dan had je er maar geen moeten nemen.
 • Kinderopvang is duur. Het geld dat je verdient door te werken, gaat bijna rechtstreeks naar de kinderopvang. Dan kun je net zo goed thuisblijven. Of een informele (en goedkopere) vorm van opvang zoeken.

Argumenten voor kinderopvang

 • Met kinderopvang leert je kind al vroeg om met andere kinderen te spelen en te delen; hij wordt er sociaal van.
 • Met kinderopvang zit je kind niet de hele dag tussen volwassenen, maar tussen kinderen van zijn eigen leeftijd.
 • Van andere kinderen om zich heen kan je kind nieuwe dingen leren. Wordt hij groter? Dan leert hij om lief te zijn tegen kleinere kinderen.
 • Pedagogisch medewerkers op een kindercentrum zijn professioneel en deskundig opgeleid om voor je kind te zorgen en hem (mee) op te voeden. Zij worden continu bijgeschoold op verschillende terreinen.
 • Op een kindercentrum zijn er veel meer mogelijkheden voor je kind om zich te vermaken dan thuis.
 • Je hebt je werk nodig om een leukere ouder te zijn op de dagen dat je wel zelf voor je kind zorgt.
 • De kwaliteit van kinderopvang in Nederland is hoog. De eisen van de overheid voor kinderopvang worden steeds strenger.
 • In een groep leert je kind meer dan alleen: bijvoorbeeld met zijn allen aan tafel zitten en boterhammen eten stimuleert je kind om dat ook te doen.
 • Een groot deel van de kosten voor kinderopvang wordt vergoed door de overheid met de kinderopvangtoeslag. Zo blijft kinderopvang betaalbaar.

"Goede kinderopvang is goed voor een kind. En slechte kinderopvang is slecht voor een kind," zegt ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Wat hij goede kinderopvang vindt, lees je in ons interview met hem.

Het imago van kinderopvang

Kinderopvang kampt al jaren met een slecht imago. Nederlandse ouders vinden kinderopvang ‘zielig’ voor hun kind. Zelf voor je kind zorgen is het beste wat je je kind kunt geven, is een veelgehoorde opvatting. In Scandinavië is dat anders: daar kun je je kind niets beters geven dan professionele zorg, samen met andere kinderen. Kinderopvang is in Denemarken bijvoorbeeld een wettelijk recht van kinderen - en niet van ouders.

Wel of niet kiezen voor kinderopvang

Hoe jullie het gaan regelen met jullie werk en de zorg voor je kind, is een belangrijke vraag. En die is vaak niet heel gemakkelijk te beantwoorden. De overwegingen bij het kiezen voor werk en/of zorg zijn voor iedereen weer anders.

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.