Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

De NIPT of NIP-test

Sinds 1 april 2014 is de NIP-test beschikbaar in Nederland: een eenvoudige bloedtest die aangeeft of je een verhoogde kans hebt op een kind met een chromosomale afwijking. Wanneer en waar kun je dit onderzoek laten doen?

Wat is de NIPT?

NIPT staat voor Niet-Invasieve Prenatale Test. Bij deze test wordt jouw bloed onderzocht. Uit de test blijkt of je ongeboren kind misschien het syndroom van Down heeft (of het syndroom van Edward of Patau: deze syndromen komen minder vaak voor). Want in jouw bloed zit ook erfelijk materiaal (DNA) van je kind.

Niet-invasieve test

Het voordeel van deze test is dat hij niet invasief is. Dat betekent: hij is eenvoudig uit te voeren en heeft niet het risico dat je er een miskraam van krijgt. Bij andere tests om chromosomale afwijkingen vast te stellen, zoals de vlokkentest en de vruchtwaterpunctie, is dat risico er wel. Bovendien zijn deze tests vervelender om mee te maken dan bloed prikken.

Wanneer doe je een NIP-test?

Bij  je eerste bezoek vraagt de verloskundige of gynaecoloog of je meer wilt weten over de NIPT. Je krijgt dan meer informatie over het onderzoek en de aandoeningen. Jekiest zelf  of je de NIPT wilt.

Het  onderzoek met de NIPT kan vanaf 11 weken zwangerschap.

Maakt de NIPT andere onderzoeken overbodig?

De NIPT maakt de vruchtwaterpunctie en de vlokkentest niet zonder meer overbodig. Het hangt af van de uitslag van de NIPT:

  • Als de NIPT aantoont dat je geen verhoogde kans hebt op een kind met een chromosomale afwijking, dan hoef je geen vruchtwaterpunctie of vlokkentest meer te laten doen. De test is namelijk behoorlijk betrouwbaar.
  • Geeft de NIPT aan dat je een verhoogde kans hebt op een kind met het syndroom van Down, van Edward of van Patau? Dan kun je daarna alsnog een vruchtwaterpunctie of vlokkentest doen om meer zekerheid te krijgen.

Aanbevolen websites

Bronnen

  • Over NIPT is informatie van het NIPT consortium.
  • Schippers vergoedt NIPT, nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.