Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Als je één of meer kinderen hebt die jonger zijn dan 12 en je hebt een baan (of bent zelfstandig ondernemer), dan heb je als minstverdienende partner of alleenstaande ouder recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Wat is die korting precies, hoe hoog is die korting en hoe vraag je hem aan?

Wat is de inkomensafhankelijke combinatiekorting?

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een heffingskorting: een korting op de inkomstenbelasting en premie zorgverzekering. Door die korting hoef je dus minder belasting en premies te betalen. De korting is bedoeld voor de partner die het minst verdient, en voor alleenstaande ouders die zorgen voor een kind dat jonger is dan 12 jaar. De hoogte van de korting hangt af van je inkomen.

Wanneer krijg je de inkomensafhankelijke combinatiekorting?

Je krijgt de inkomensafhankelijke combinatiekorting als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. Je hebt in het belastingjaar een kind dat op 1 januari jonger is dan 12 jaar.
  2. Dit kind staat in het belastingjaar ten minste 6 maanden ingeschreven op jouw woonadres.
  3. Je arbeidsinkomen is hoger dan 4.881, of je hebt recht op zelfstandigenaftrek.
  4. Je hebt geen fiscale partner.
  5. Je hebt wel een fiscale partner, maar je arbeidsinkomen is lager dan dat van je fiscale partner.

Als je co-ouder bent

Ben je co-ouder en staat je kind op het adres van de andere co-ouder ingeschreven? Dan moet je kind minstens 3 hele dagen per week bij jouw huishouden horen.

Hoe hoog is de combinatiekorting?

De hoogte van de korting hangt af van je inkomen. Verdien je:

  • minder dan € 4.881? Dan krijg je geen korting.
  • minder dan € 4.881, maar krijg je wel zelfstandigenaftrek? Dan is je korting € 1.039.
  • meer dan € 4.881 maar minder dan € 32.969? Dan is je korting € 1.039 plus 6,159% van het volgende bedrag: je arbeidsinkomen min € 4.881.
  • meer dan € 32.969? Dan is je korting € 2.769.

(Dit zijn de bedragen voor 2016.)

Hoe maak je gebruik van de combinatiekorting?

Als je belastingaangifte doet, kun je bij je aangifte opgeven bij de Belastingdienst dat je aanspraak wilt maken op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Bronnen

Informatie van de Rijksoverheid:

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.