Anababa | Expertise voor Ouders

© Copyright Applinet Bron: https://www.anababa.nl

Ouderschapsverlof aanvragen en opnemen

Ouderschapsverlof vraag je aan bij je werkgever. Die mag jouw verzoek niet weigeren. Wel moeten jullie het samen eens worden over de manier waarop je je verlof opneemt. Denk ook aan de financiële gevolgen van het opnemen van ouderschapsverlof.

Hoe ga je je ouderschapsverlof opnemen?

Standaard geldt dat je een jaar lang de helft van je normale werktijd opneemt als verlof. Je smeert het halve jaar verlof dus uit over een heel jaar.

Op andere manieren opnemen

Je kunt het verlof ook op andere manieren opnemen. Maar dat kan alleen in overleg met je werkgever. Je mag bijvoorbeeld:

 • het verlof uitsmeren over een langere periode dan een jaar;
 • meer uren verlof per week opnemen;
 • het verlof in één keer opnemen; je hebt dan een half jaar verlof.
 • het verlof opnemen in maximaal zes gedeeltes. Elk gedeelte moet minstens een maand duren.

Bij al deze manieren geldt dat je niet meer verlofuren mag opnemen dan 26 keer het aantal uren dat je per week werkt.

Voorbeeld

Je werkt normaalgesproken 32 uur per week. Je hebt dan recht op 26 keer 32 uur ouderschapsverlof. Je kunt dit bijvoorbeeld als volgt opnemen:

 • Je gaat een jaar lang 16 uur per week werken.
 • Je werkt een half jaar lang niet, en een half jaar 32 uur per week.
 • Je gaat twee jaar lang 24 uur per week werken.

Ouderschapsverlof aanvragen

Je vraagt ouderschapsverlof aan bij je werkgever. Dat doe je:

 • minstens twee maanden van tevoren;
 • schriftelijk, met een formulier dat je van je werkgever krijgt. Heeft je werkgever geen formulier? Dan schrijf je zelf een brief.

Data opgeven

Bij de aanvraag van het verlof moet je aangeven:

 • hoeveel verlof je wilt opnemen;
 • op welke datum je het verlof wilt laten ingaan;
 • op welke dag(en) je je verlof opneemt;
 • hoe lang de verlofperiode gaat duren;
 • of je je verlof in delen wilt opnemen.

Check: Je mag het ouderschapsverlof laten aansluiten op je bevallingsverlof. Geef dan de vermoedelijke datum van het begin van je ouderschapsverlof op.

Let op: Liggen deze afspraken eenmaal vast? Dan kun je ze niet meer veranderen.

Je werkgever mag niet weigeren

Je werkgever is verplicht om het ouderschapsverlof toe te staan als jij daarom vraagt. Hij moet altijd akkoord gaan met de standaardregeling: een jaar lang de helft van je normale werkweek werken. Wil je het ouderschapsverlof op een andere manier opnemen? Dan moet je dat overleggen met je werkgever. Hij mag dit weigeren als jouw verlof het bedrijf in ernstige problemen kan brengen.

Wat zijn de financiële gevolgen van ouderschapsverlof?

Je krijgt niet betaald voor de uren waarin je ouderschapsverlof hebt.

Tip: Sommige werkgevers betalen een deel van het ouderschapsverlof wel door. Dat staat dan in je arbeidsvoorwaarden of collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Vraag dit altijd na bij je werkgever.

Gevolgen voor toeslagen

Een aantal toeslagen (zoals de kinderopvangtoeslag, het kindgebonden budget, de zorgtoeslag en de huurtoeslag) zijn afhankelijk van je inkomen. Gaat je inkomen omlaag omdat je ouderschapsverlof opneemt? Dan gaan je toeslagen misschien omhoog.

Tip: Geef de verandering in je inkomen altijd door aan de belastingdienst. Je krijgt dan bericht als de hoogte van je toeslag verandert.

Bronnen

Informatie op de site van de Rijksoverheid:

Auteur: MP. © Copyright Applinet 2009-heden.